922x250-vns-accountancy-474869495

Naast de financiële en fiscale gegevens van uw onderneming is het ook van belang om inzicht te hebben in de organisatie zelf. Wat zijn de plannen voor de toekomst, wat is het personeelsbeleid, moeten er investeringen gedaan worden, sluit de financiering aan met de behoefte van de onderneming?

Bedrijfskunde

Om de juiste beslissingen te kunnen nemen voor de toekomst is het van belang dat u een strategie heeft. Wat is de missie, wat is de visie en wat zijn de doelstellingen? Aan de hand hiervan wordt de identiteit van de onderneming gevormd. V&S houdt u de spiegel voor en geeft advies om tot een optimale bedrijfsvoering te komen en zo de doelstellingen van uw onderneming te verwezenlijken.

Financiering

Om de onderneming te kunnen uitbreiden, te investeren in de onderneming of een onderneming te starten is veelal een financiering nodig. Dit kan door middel van een rekening-courantkrediet, een langlopende lening, een hypotheek, leasing en/of crowdfunding. Om de kans van slagen te vergroten is een goed onderbouwd financieringsplan vereist. V&S staat u graag terzijde bij het opstellen van dit financieringsplan, zodat uw plannen kunnen  worden gerealiseerd.

Begeleiding startende ondernemers

Als starter komt er veel op u af. Er moeten diverse zaken geregeld worden en er moeten verschillende keuzes worden gemaakt. Hierbij valt te denken aan:

  • Welke rechtsvorm moet de onderneming hebben?
  • Op welke manier moet ik mijn administratie bijhouden?
  • Aan welke fiscale verplichtingen moeten worden voldaan?
  • Hoe stel ik een ondernemingsplan op?
  • Moet ik een financiering aanvragen en hoe?
  • Welke verzekeringen moet ik afsluiten?

V&S heeft een checklist ontwikkeld voor startende ondernemers. Aan de hand van deze checklist nemen wij de diverse aandachtspunten door, zodat u goed van start gaat met uw onderneming.