V&S Accountancy en Advies

Persoonlijk, professioneel, betrokken.

Diensten

Op het gebied van accountancy, administratie, belastingadvies en bedrijfsadvies bent u bij ons aan het juiste adres. Wij zijn persoonlijk en betrokken naar onze cliënten toe en hebben een professionele dienstverlening. Wij willen niet alleen de “boekhouder” zijn, maar ook een sparringpartner die met u meedenkt en meekijkt bij alle facetten van uw onderneming.

Accountancy

Voor u als ondernemer is inzicht in de financiële cijfers van uw onderneming noodzakelijk om beslissingen te kunnen nemen.

Belastingadvies

We zorgen ervoor dat er optimaal gebruik wordt gemaakt van de fiscale faciliteiten, zodat er niet te veel belasting wordt betaald.

Bedrijfsadvies

Naast de financiële en fiscale gegevens van uw onderneming is het ook van belang om inzicht te hebben in de organisatie zelf.

Over ons

V&S Accountancy en Advies is een accountantskantoor die zich richt op het midden- en kleinbedrijf. Op het gebied van accountancy, administratie, belastingadvies en bedrijfsadvies bent u bij ons aan het juiste adres. Wij zijn persoonlijk en betrokken naar onze cliënten toe en hebben een professionele dienstverlening. Wij willen niet alleen de “boekhouder” zijn, maar ook een sparringpartner die met u meedenkt en meekijkt bij alle facetten van uw onderneming. Wij hebben een proactieve houding en houden regelmatig contact met onze cliënten om ze optimaal te kunnen bedienen. V&S Accountancy en Advies bestaat uit Vincent Kemper en Sander Deuling. Wij hebben jarenlange ervaring in de accountancy en alles wat daar bij komt kijken. Wij hebben expliciet gekozen voor een kleine organisatie, zodat wij van A tot Z betrokken zijn bij de cliënt. Snelle besluitvorming door korte communicatielijnen.

Accountancy

Voor u als ondernemer is inzicht in de financiële cijfers van uw onderneming noodzakelijk om beslissingen te kunnen nemen. Deze financiële cijfers stelt u in staat om adequaat te reageren op veranderingen. De volgende financiële middelen kunnen bijdragen aan het inzicht in uw onderneming:

 • Financiële administratie
 • Tussentijdse rapportages
 • Jaarrekening

Financiële administratie

De financiële administratie is de basis van de financiële informatievoorziening van uw onderneming. De bedrijfsadministratie wordt verwerkt in een administratieprogramma. De ondernemer kan er voor kiezen om dit zelf te doen of om dit uit te besteden. Het online boekhouden wordt door steeds meer ondernemers gekozen. Op deze manier bent u overal op de hoogte van uw financiële informatie en kan V&S altijd met u meekijken in uw financiële administratie. Indien gewenst kunnen wij de volledige financiële administratie voor u verzorgen.

Tussentijdse rapportages

Aan de hand van de financiële administratie kunnen tussentijdse rapportages worden opgesteld. Welke resultaten heeft de onderneming in een bepaalde periode behaald en waar liggen de aandachtspunten. V&S verzorgt graag uw financiële administratie, zodat wij periodiek de tussentijdse rapportages aan kunnen leveren en deze met u te bespreken. Als u zelf de financiële administratie verzorgt, kunnen wij periodiek bij u langs komen om de tussentijdse rapportages op te stellen. Op deze manier willen wij uw sparringpartner zijn om de actuele financiële stand van zaken met u te bespreken.

Jaarrekening

Jaarlijks moet de jaarrekening worden samengesteld. De jaarrekening is nodig voor o.a. de belastingdienst en kredietverstrekkers. V&S kan uw jaarrekening samenstellen. Aan de hand van de financiële administratie stellen wij een jaarrekening samen die aan de wettelijke voorschriften voldoet.Belastingadvies

Elke ondernemer/onderneming heeft te maken met belastingen. Door de voortdurende veranderingen in wet- en regelgeving op belastinggebied is het voor u als ondernemer bijna niet mogelijk om deze veranderingen bij te houden. V&S wil u hierbij graag ondersteunen. We zorgen ervoor dat er optimaal gebruik wordt gemaakt van de fiscale faciliteiten, zodat er niet te veel belasting wordt betaald.

Als ondernemer heeft u onder andere te maken met de volgende belastingen:

 • Inkomstenbelasting
 • Omzetbelasting
 • Vennootschapsbelasting
 • Loonbelasting

Inkomstenbelasting

De inkomstenbelasting komt bij iedere ondernemer om de hoek kijken. Het is afhankelijk van de rechtsvorm die de onderneming heeft of de winst uit onderneming en/of het loon wordt belast in de inkomstenbelasting en welke fiscale faciliteiten er benut kunnen worden.

Omzetbelasting

Op de meeste leveringen en diensten zit omzetbelasting (ook wel BTW genaamd). Binnen de omzetbelasting kennen we verschillende tarieven, namelijk 21%, 9% en 0%. Welk tarief gehanteerd moet worden, is afhankelijk van de leveringen en/of diensten van de onderneming.

Vennootschapsbelasting

Heeft uw onderneming als rechtsvorm de besloten vennootschap (BV) dan moet over de winst vennootschapsbelasting worden betaald. De te betalen vennootschapsbelasting is afhankelijk van de fiscale faciliteiten zoals investeringsaftrek, research en development aftrek en wel of niet aftrekbare kosten en de hoogte van de belastbare winst.

Loonbelasting

Als er binnen uw onderneming medewerkers werkzaam zijn, heeft u te maken met loonbelasting. Per maand moet een aangifte loonbelasting gedaan worden. Hiervoor moet een salarisadministratie worden bijgehouden, waarin de salarissen van de diverse medewerkers worden verwerkt met als uiteindelijke resultaat een salarisstrook voor de medewerkers en de aangifte loonbelasting.Bedrijfsadvies

Naast de financiële en fiscale gegevens van uw onderneming is het ook van belang om inzicht te hebben in de organisatie zelf. Wat zijn de plannen voor de toekomst, wat is het personeelsbeleid, moeten er investeringen gedaan worden, sluit de financiering aan met de behoefte van de onderneming?

Bedrijfskunde

Om de juiste beslissingen te kunnen nemen voor de toekomst is het van belang dat u een strategie heeft. Wat is de missie, wat is de visie en wat zijn de doelstellingen? Aan de hand hiervan wordt de identiteit van de onderneming gevormd. V&S houdt u de spiegel voor en geeft advies om tot een optimale bedrijfsvoering te komen en zo de doelstellingen van uw onderneming te verwezenlijken.

Financiering

Om de onderneming te kunnen uitbreiden, te investeren in de onderneming of een onderneming te starten is veelal een financiering nodig. Dit kan door middel van een rekening-courantkrediet, een langlopende lening, een hypotheek, leasing en/of crowdfunding. Om de kans van slagen te vergroten is een goed onderbouwd financieringsplan vereist. V&S staat u graag terzijde bij het opstellen van dit financieringsplan, zodat uw plannen kunnen worden gerealiseerd.

Begeleiding startende ondernemers

Als starter komt er veel op u af. Er moeten diverse zaken geregeld worden en er moeten verschillende keuzes worden gemaakt. Hierbij valt te denken aan:

 • Welke rechtsvorm moet de onderneming hebben?
 • Op welke manier moet ik mijn administratie bijhouden?
 • Aan welke fiscale verplichtingen moeten worden voldaan?
 • Hoe stel ik een ondernemingsplan op?
 • Moet ik een financiering aanvragen en hoe?
 • Welke verzekeringen moet ik afsluiten?


Klachtenregeling

Als kantoor stellen wij alles in het werk om u zo goed en correct mogelijk van dienst te zijn. Ondanks onze inspanningen kan het toch gebeuren dat er een fout wordt gemaakt (niets menselijks is ons vreemd) of dat u om andere redenen niet tevreden bent over onze organisatie. Wanneer dit het geval is nodigen wij u uit om dit aan ons kenbaar te maken. Wij gaan ervan uit dat uw klacht te goeder trouw is en uiting geeft aan oprechte en gegronde zorg. Wij zullen uw klacht dan ook uiterst serieus behandelen. Bovendien geeft uw klacht ons de kans eventuele fouten te herstellen en onze dienstverlening waar mogelijk te verbeteren.

Veel klachten ontstaan door misverstanden, die vaak in een goed gesprek rechtgezet kunnen worden. Een gesprek heeft dan ook onze voorkeur. Bovendien kunnen wij ons hierdoor ook een beter beeld vormen omtrent de aard van de klacht en de wijze waarop deze tot stand is gekomen. Is het probleem op deze wijze niet oplosbaar of vindt u een gesprek niet wenselijk, dan kunt u de klacht formeel schriftelijk indienen. U kunt hierbij gebruik maken van ons klachtenformulier, welke u hier kunt downloaden. U dient dit dan te richten aan onze kwaliteitsbepaler Vincent Kemper. Wij streven er naar om binnen 10 werkdagen inhoudelijk op de klacht te reageren. Mocht dit door omstandigheden langer duren, dan ontvangt u hiervan altijd bericht en informeren wij u over de verdere procedure.

Tenslotte delen wij u mede dat wij, met het oog op beroepsreglementering, klachten vastleggen en meenemen in de evaluatie van ons kwaliteitssysteem. Vanzelfsprekend zullen wij zorgvuldig en vertrouwelijk met de informatie omgaan.


Neem contact met ons op

V&S Accountancy en Advies is gelegen aan de Molenweg 259, 8012WH in Zwolle.